Certyfikaty

Posiadane przeze mnie uprawnienia oraz certyfikaty:

☛  Uprawnienia państwowe w zakresie szacowania nieruchomości  (Świadectwo nr 1984 z 28 czerwca 1996 r.).
 
☛  Certyfikat nr 215/2011 wydany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związku Banków Polskich uprawniający do wyceny na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych.
 
☛  Świadectwo kwalifikacyjne nr 31087/02 wydane przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.